Wskazówki psychologiczne

Spis treści:

1. ABC autyzmu
2. Jak właściwie motywować dziecko do nauki ?
3. Lęki i koronawirus.
Jak rozmawiać z dzieckiem o  koronawirusie ?
4. Rodzicu, sprawdź gotowość swojego Dziecka do podjęcia nauki
w szkole !
5. Jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym ?
Wskazówki dla rodziców
6. Jak nagradzać nasze dzieci
7. Propozycje działań ułatwiających życie i naukę – w przypadku występowania u dziecka objawów ADHD (problemów z koncentracją uwagi, nadruchliwością i impulsywnością)
8. Jak stworzyć domowy kodeks higieny cyfrowej
9. Rodzicu, zadbaj o zdrowie psychiczne swojego dziecka podczas pandemii!
10. Dobre nawyki (nie tylko) higieny cyfrowej małego dziecka
11. Uważność rodzica jako postawa sprzyjająca budowaniu bliskiej relacji z dzieckiem.