Terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia terapeutyczne przeznaczone przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, u których zauważa się nasilone trudności w utrzymaniu odpowiedniego poziomu graficznego pisma oraz precyzyjnych ruchów rąk. Nadrzędnym aspektem terapii jest diagnoza podłoża zaburzeń i trudności występujących u dziecka. Podczas zajęć dzieci wykonują różnorodne ćwiczenia, których najważniejszym celem jest usprawnianie motoryczne w zakresie motoryki dużej, odpowiednich ruchów ręki dziecka oraz rozwijanie precyzji ręki i oka (koordynacji wzrokowo – ruchowej). Istotnym elementem zajęć jest również wykształcenie prawidłowych nawyków, takich jak: zachowanie właściwej pozycji ciała podczas wykonywania zadań grafomotorycznych oraz opanowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego. Na zajęciach dzieci uczą się jak kontrolować siłę nacisku ręki w trakcie pisania oraz odpowiednio regulować napięcie mięśniowe, jak również doskonalić precyzję ruchów, poznają też techniki opanowania właściwych nawyków ruchowych związanych z prawidłowym kierunkiem pisania. Sprawność ruchowa ręki wiodącej powinna być na tyle rozwinięta, aby dziecko swobodnie mogło wycinać i wykonywać różne zadania graficzne oraz samoobsługowe, wtedy bez trudu opanuje umiejętność pisania. Terapia ręki ma na celu: usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej ukształtowanie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała, dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie przez dziecko różnych kształtów i struktur materiałów oraz ich rozróżniania. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Jeśli dziecko ma problemy z koncentracją uwagi, trudności w pisaniu, samoobsłudze i innych czynnościach precyzyjnych należy zgłosić się do terapeuty ręki. Przeprowadzi diagnozę i zaproponuje odpowiedni program terapeutyczny dostosowany do potrzeb dziecka.

W PPP Łańcut terapię ręki prowadzą:
mgr Elżbieta Socha – pedagog
mgr Magdalena Kozera – pedagog