Wskazówki pedagogiczne

Spis treści:

1. Programy multimedialne- wybrane propozycje dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli specjalistów
2. Praca z uczniem z Zespołem Aspergera
3. Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina – Instrumental Enrichment I – czym jest i dla kogo ?
4. Propozycje wybranych artykułów dostępnych on-line przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą
5. Stres przedegzaminacyjny