Wskazówki pedagogiczne

Spis treści:

1. Programy multimedialne- wybrane propozycje dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli specjalistów