Zespół Poradni

Pracownicy pedagogiczni:

dr Elżbieta Dolata

 • Stanowisko/kwalifikacje: dyrektor Poradni, logopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany
 • Realizowane zadania: diagnoza i terapia logopedyczna, orzecznictwo, profilaktyka zaburzeń mowy

dr Aleksandra Mach

 • Stanowisko/kwalifikacje: pedagog, pedagog specjalny, tyflopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany
 • Realizowane zadania: diagnoza pedagogiczna, terapia, orzecznictwo dzieci słabowidzących i niewidzących oraz z niepełnosprawnością intelektualną

mgr Magdalena Krzywonos

 • Stanowisko/kwalifikacje: psycholog, psychoterapeuta, neuroterapeuta, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany
 • Realizowane zadania: diagnoza psychologiczna, orzecznictwo, terapia psychologiczna młodzieży, diagnoza i orzecznictwo dzieci z wadami wzroku, treningi EEG BIOFEEDBACK

mgr Jolanta Pacuła

 • Stanowisko/kwalifikacje: pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista w zakresie spektrum autyzmu, nauczyciel mianowany
 • Realizowane zadania: diagnoza pedagogiczna, orzecznictwo, terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży

mgr Maria Masłyk

 • Stanowisko/kwalifikacje: pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany
 • Realizowane zadania: diagnoza pedagogiczna, orzecznictwo, terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży,

mgr Joanna Woźniak

 • Stanowisko/kwalifikacje: psycholog, psychoterapeuta indywidualny i rodzinny, coach, nauczyciel dyplomowany
 • Realizowane zadania: diagnoza psychologiczna, orzecznictwo, terapia psychologiczna młodzieży, praca z uczniem zdolnym,  terapia rodzin i coaching rodzicielski

mgr Karolina Szeliga

 • Stanowisko/kwalifikacje: psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany
 • Realizowane zadania: diagnoza psychologiczna, orzecznictwo, terapia psychologiczna dzieci młodszych, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych  dla rodziców

mgr Magdalena Kozera

 • Stanowisko/kwalifikacje: pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,  specjalista integracji sensorycznej, nauczyciel dyplomowany
 • Realizowane zadania: diagnoza pedagogiczna, orzecznictwo, terapia pedagogiczna, diagnoza pedagogiczna dyskalkulii, wczesne wspomaganie rozwoju

mgr Bernadetta Szal

 • Stanowisko/kwalifikacje: pedagog, doradca zawodowy, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem, socjoterapeuta, terapeuta Metody Instrumental Enrichment (IE), terapeuta Metody Warnkego, nauczyciel dyplomowany
 • Realizowane zadania: diagnoza pedagogiczna, orzecznictwo (w tym dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera), diagnoza pedagogiczna dyskalkulii, doradztwo edukacyjno–zawodowe, socjoterapia, terapia IE, terapia Metodą Warnkego

mgr Katarzyna Czapla

 • Stanowisko/kwalifikacje: psycholog, trener BIOFEEDBACK, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem, socjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany
 • Realizowane zadania: diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna, orzecznictwo (w tym dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz z zaburzeniami słuchu), socjoterapia, profilaktyka uzależnień, treningi BIOFEDBACK

mgr Izabela Zańko

 • Stanowisko/kwalifikacje: psycholog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, nauczyciel mianowany
 • Realizowane zadania: diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna, diagnoza predyspozycji i uzdolnień zawodowych, orzecznictwo, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców

mgr Anna Szmit

 • Stanowisko/kwalifikacje: logopeda, surdologopeda, surdopedagog,  terapeuta Metody Warnkego, nauczyciel dyplomowany
 • Realizowane zadania: diagnoza i terapia logopedyczna (w tym dzieci niesłyszących i słabosłyszących), terapia Metodą Warnkego, orzecznictwo, profilaktyka zaburzeń mowy

mgr Kornelia Czerwonka

 • Stanowisko/kwalifikacje: psycholog, trener TUS, nauczyciel mianowany
 • Realizowane zadania: diagnoza psychologiczna, orzecznictwo, terapia psychologiczna,  diagnoza predyspozycji i uzdolnień zawodowych, treningi TUS

mgr Elżbieta Socha

 • Stanowisko/kwalifikacje: logopeda, pedagog, neurologopeda, specjalista w zakresie spektrum autyzmu, specjalista w zakresie resocjalizacji i socjoterapii, diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej,  nauczyciel dyplomowany
 • Realizowane zadania: diagnoza i terapia logopedyczna (w tym dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera i zaburzeniami neurologicznymi), profilaktyka zaburzeń mowy, orzecznictwo, diagnoza pedagogiczna, profilaktyka uzależnień

mgr Beata Iwińska-Kłak

 • Stanowisko/kwalifikacje: pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany
 • Realizowane zadania: diagnoza, orzecznictwo, terapia pedagogiczna dzieci
  i młodzieży

Lekarz:

lek. med. Elżbieta Inglot-Ulman

 • Realizowane zadania: orzecznictwo podczas posiedzeń Zespołów Orzekających

Pracownicy niepedagogiczni:

mgr Anna Szczęch

 • Stanowisko: główna księgowa
 • Realizowane zadania: prowadzenie spraw finansowo-księgowych

mgr Edyta Jabłońska

 • Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych
 • Realizowane zadania: obsługa administracyjno-biurowa

mgr Bogusława Michalska

 • Stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa
 • Realizowane zadania: obsługa administracyjno-biurowa

Małgorzata Pelc

 • Stanowisko: pracownik do prac lekkich
 • Realizowane zadania: prace gospodarczo-porządkowe