Terapia Metodą Warnkego – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

Czym jest Metoda Warnkego?
Fred Warnke udowodnił, że jedną z najważniejszych przyczyn trudności w rozwoju mowy oraz trudności w nauce czytania i pisania, są zaburzenia przetwarzania słuchowego. Uważał również, że umiejętności te można rozwijać stosując odpowiedni trening.
Podstawowym założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego.
Blisko 15% dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem. Jak wynika z najnowszych badań, coraz częściej problemy szkolne związane są z deficytem w zakresie percepcji oraz czynności ruchowych.

Do kogo skierowana jest Metoda Warnkego?
Metoda Warnkego skierowana jest do dzieci od 5 roku życia, które mają problemy w następujących obszarach:
–  trudności w nauce
– problemy w nauce czytania i pisania
– zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
– problemy logopedyczne
– problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję
– problemy w lateralizacji
– problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze)

Diagnoza
 Procedura diagnostyczna w metodzie Warnkego składa się z 14 kroków. Każde z zadań testowych bada inną kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki.

 Trening
Terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka w oparciu o wynik uzyskany w procesie diagnozy.
Trening prowadzony metodą Warnkego zawiera zadania odpowiadające 14 próbom diagnostycznym.
Dziecko korzysta z urządzenia w Poradni pracując z terapeutą.

Metoda Warnkego pozwala na poprawienie funkcjonowania dziecka w obszarze centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także w spostrzeganiu własnej motoryki i równowagi.

Na terapię Metodą Warnkego kwalifikują specjaliści PPP po odbytej konsultacji.

W PPP Łańcut terapię Metodą Warnkego prowadzą:
mgr Anna Szmit – logopeda, terapeuta Metody Warnkego
mgr Bernadetta Szal – pedagog, terapeuta Metody Warnkego