Propozycje szkoleń i warsztatów 2020/2021

Propozycje szkoleń/warsztatów/prelekcji/pogadanek pracowników PPP w Łańcucie w roku szkolnym 2020/2021

 

Realizacja oferty w formie dostosowanej do sytuacji epidemicznej, po indywidualnym  uzgodnieniu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Szkolenia Rady Pedagogicznej

L.p.Wykłady/zajęcia warsztatoweRodzaj szkoły
1.Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym – przyczyny, reagowanieRP – przedszkole
2.Autyzm dziecięcy – charakterystyka zaburzenia, działania edukacyjne i terapeutyczneRP – przedszkole, szkoła podstawowa
3.Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? "Metoda konstruktywnej konfrontacji"wychowawcy klas VII, VIII i szkół ponadpodstawowych
4.Kary i nagrody w wychowaniuRP – szkoła podstawowa
5.Komunikacja dziecka z autyzmem – dostosowanie warunków edukacyjnychRP – przedszkole, szkoła podstawowa
6.Komunikacja, asertywność – działania wspierająceRP – szkoły podstawowe klasy VII-VIII,
RP – szkoły ponadpodstawowe
7.Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w klasieRP – szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe
8.Konstruowanie IPETRP – wszystkie typy szkół
9.Kształtowanie relacji przyjacielskich w młodszym wieku szkolnymwychowawcy kl. I-III szkoły podstawowej
10.Mutyzm wybiórczy – zasady pracy edukacyjnejRP – przedszkole, szkoła podstawowa klasy I-III
11.Nauka czytania w oparciu o Metodę symultaniczno - sekwencyjną - propozycja zajęć korekcyjno- kompensacyjnychwychowawcy kl. I-III szkoły podstawowej
12.Profilaktyka logopedyczna u dzieci przedszkolnychRP – przedszkole
13.Rozpoznawanie uzdolnień i predyspozycji edukacyjnych i zawodowych uczniówRP – szkoły podstawowe klasa VIII
RP – szkoły ponadpodstawowe
14.Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnymRP – przedszkole
15.Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowaRP – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
16.Sposoby radzenia sobie w sytuacjach uciążliwych wychowawczo – propozycje różnych technik korygujących zachowania ucznia, wykorzystywanych podczas pracy z grupąRP – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
17.Stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym i zapobieganie wadom wymowyRP – przedszkole
18.Trening efektywnej komunikacjiRP – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
19.Wypalenie zawodoweRP – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
20.Zachowania autoagresywne – samouszkodzenia u dzieci i młodzieżyRP – szkoły podstawowe klasy VII-VIII wychowawcy szkół ponadpodstawowych

 

Prelekcje dla rodziców

L.p.PrelekcjaRodzaj szkoły
1.Adaptacja małego dziecka w przedszkoluprzedszkola
2.Agresja u dzieci młodszych – przyczyny, reagowanieprzedszkola
3.Charakterystyka rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnymprzedszkola
4.Co dalej maturzysto? Wsparcie młodzieży w wyborze drogi edukacyjno – zawodowejszkoły ponadpodstawowe
5.Dlaczego niektóre zdolne dzieci mają kłopoty w czytaniu i pisaniu?szkoły podstawowe
6.Dojrzałość szkolnaprzedszkola
7.Dyskalkulia rozwojowaszkoły podstawowe klasy VI-VII
8.Etapy rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnymprzedszkola
9.Etapy rozwoju mowy u dziecka. Działania wspomagające.przedszkola
10.Jak chwalić i nagradzać dziecko, by wspomóc jego rozwój?przedszkola
11.Jak dodać odwagi – sposoby na nieśmiałe dzieckoprzedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III
12.Jak nauczyć dziecko czytać w oparciu o metodę sylabową?przedszkola
13.Jak pomóc dziecku z ADHD?przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III
14.Jak pomóc dziecku w podjęciu decyzji wyboru szkoły ponadpodstawowej?szkoły podstawowe klasy VIII
15.Jak pracować z dzieckiem nad złym zachowaniem – techniki behawioralne w praktyceprzedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III
16.Jak wspierać rozwój emocjonalny dzieckaszkoły podstawowe
17.Kary i nagrody w wychowaniuszkoły podstawowe klasa I-IV
18.Mutyzm wybiórczy- zasady pracy z dzieckiemprzedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III
19.Pomoc dziecku w nauce – o czym pamiętać?szkoły podstawowe klasy I-IV
20.Postawy rodzicielskie i style wychowawczeszkoły podstawowe, kl. I- VI
21.Potrzeby psychiczne i sposoby ich realizacjiszkoły podstawowe
22.Pozytywna dyscyplina. Metoda pomocna w wychowaniu małych dzieciprzedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III
23.Rola rodzica w procesie dydaktycznym i wychowawczymszkoły podstawowe klasy I-IV
24.Rozpoznanie predyspozycji i uzdolnień edukacyjnych i zawodowych dzieci – kto może pomóc i co warto wiedziećszkoły podstawowe klasy VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe
25.Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnymprzedszkola
26.Ryzyko dysleksjiszkoły podstawowe klasy I-III
27.Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowaszkoły ponadpodstawowe
28.Sprawny aparat mowy warunkiem prawidłowej artykulacjiprzedszkola
29.Telewizja i gry komputerowe jako media niosące zagrożeniaszkoły podstawowe klasy I-VIII
30.Uzależnienie od Internetuszkoły podstawowe klasy IV-VIII
31.Używanie substancji psychoaktywnych przez uczniówszkoły podstawowe klasy IV-VIII
32.Wady wymowy i ich wpływ na sytuację szkolną dzieckaprzedszkola
33.Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnymprzedszkola
34.Wykorzystywanie programów komputerowych w pracy wyrównawczej z uczniami z dysleksjąszkoły podstawowe
35.Zaburzenia rozwoju 6 - latka. przedszkola
36.Zachowania autoagresywne – samouszkodzenia u dzieci i młodzieży szkolnejszkoły podstawowe klasy VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe
37.Zapobieganie wadom wymowy w wieku przedszkolnymprzedszkola

 

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży

L.p.ZajęciaRodzaj szkoły
2.Aktywne formy spędzania czasu wolnegoszkoły podstawowe klasy II-III
3.Asertywność w komunikacjiszkoły podstawowe klasy VI-VIII
szkoły ponadpodstawowe
4.Chcemy pięknie żyć- Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym u młodzieżyszkoły ponadpodstawowe
5.Co dalej maturzysto? - Warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowegoszkoły ponadpodstawowe klasy II-IV
6.Co wiemy na temat środków uzależniających. Jak możemy się przed nimi bronić?szkoły ponadpodstawowe
7.Czy potrafię się uczyć?szkoły podstawowe klasy V-VI
8.Czynniki warunkujące wybór dalszej drogi edukacyjnej i zawodowejszkoły podstawowe klasy VIII, szkoły ponadpodstawowe klasy I-III
9.Dopalacze- nie ryzykuję – zajęcia profilaktyczne dla młodzieżyszkoły ponadpodstawowe
10.Inteligencja emocjonalna – wyznacznik sukcesuszkoły ponadpodstawowe
11.Jak osiągnąć sukces na współczesnym rynku pracy? – wyzwania i możliwościszkoły podstawowe klasy VII-VIII
szkoły ponadpodstawowe
12.Jesteśmy różni, ale tacy sami - zajęcia na temat niepełnosprawnościszkoły podstawowe klasy V-VI
13.Mój potencjał zawodowyszkoły podstawowe klasy VIII
szkoły ponadpodstawowe klasy III
14.Mówimy STOP dokuczaniuszkoły podstawowe klasy I-III
15.Myślenie o swojej przyszłości czas zacząćszkoły podstawowe klasy VII-VIII
16.Odkrywamy swoje możliwościszkoły podstawowe klasy VII-VIII
17.„Poczytam ci bajeczkę” Zajęcia logopedyczne dla dzieci 6 letnich z wykorzystaniem bajek logopedycznychprzedszkola
18.Poznaję style uczeniaszkoły podstawowe klasy IV-VI
19.Profilaktyka uzależnień, agresji – zajęcia dla młodzieżyszkoły podstawowe
20.Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowychszkoły podstawowe klasy VII-VIII, szkoły ponadpodstawow
21.Radzenie sobie ze stresemszkoły podstawowe klasy VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe
22.Style uczenia sięszkoły podstawowe klasy VIII
szkoły ponadpodstawowe klasy I
25.Wiem co czuje – poznaję swoje emocjeszkoły podstawowe klasy I-III
26.Zajęcia integracyjne na terenie szkoły z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego -zajęcia wymagają większej sali lub sali gimnastycznejszkoły podstawowe klasy I-III
27.Zajęcia logorytmiczne dla dzieci przedszkolnychprzedszkola
28.Zajęcia logopedyczne – grupowe (w przedszkolu) dla 5,6 latkówprzedszkola
29.Zajęcia propagujące czytanie bajek dla dzieci w przedszkoluprzedszkola
30.Zajęcia rozwijające myślenie twórcze i inteligencję emocjonalną dzieci w wieku przedszkolnym.Przedszkola 5 i 6 latki
31.Zajęcia socjoterapeutyczne na temat: nazywanie i rozpoznanie emocjiszkoły podstawowe
32.Zajęcia wspomagające wybór szkoły ponadpodstawowej zajęcia dla kl VII i VIIIszkoły podstawowe klasy VII-VIII
33.Zdrowie psychiczne – jak o nie dbać?szkoły ponadpodstawowe
34.Zrozumieć siebie i innych” – trening umiejętności społecznychszkoły podstawowe klasy IV-VIII
35.Żyję zdrowo – nałogom mówię NIE
szkoły podstawowe klasy VII-VIII
szkoły ponadpodstawowe