Propozycje szkoleń i warsztatów 2021/2022

Propozycje szkoleń/warsztatów/prelekcji/pogadanek pracowników PPP w Łańcucie w roku szkolnym 2021/2022

 

Realizacja oferty w formie dostosowanej do sytuacji epidemicznej, po indywidualnym  uzgodnieniu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Szkolenia Rady Pedagogicznej

L.p.Wykłady/zajęcia warsztatoweRodzaj szkoły
1.Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym – przyczyny, reagowanieRP – przedszkole
2.Autyzm dziecięcy – charakterystyka zaburzenia, działania edukacyjne i terapeutyczneRP – przedszkole, szkoła podstawowa
3.Depresja u dzieci i młodzieży.RP – szkoły ponadpodstawowe
4.Funkcjonowanie szkolne dzieci z trudnościami w widzeniu.RP – przedszkole, szkoła podstawowa
5.Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? "Metoda konstruktywnej konfrontacji"wychowawcy klas VII, VIII i szkół ponadpodstawowych
6.Kary i nagrody w wychowaniuRP – szkoła podstawowa
7.Komunikacja dziecka z autyzmem – dostosowanie warunków edukacyjnychRP – przedszkole, szkoła podstawowa
8.Komunikacja, asertywność – działania wspierająceRP – szkoły podstawowe klasy VII-VIII,
RP – szkoły ponadpodstawowe
9.Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w klasieRP – szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe
10.Konstruowanie IPETRP – wszystkie typy szkół
11.Kształtowanie relacji przyjacielskich w młodszym wieku szkolnymwychowawcy kl. I-III szkoły podstawowej
12.Mutyzm wybiórczy – zasady pracy edukacyjnejRP – przedszkole, szkoła podstawowa klasy I-III
13.Nauka czytania w oparciu o Metodę symultaniczno - sekwencyjną - propozycja zajęć korekcyjno- kompensacyjnychwychowawcy kl. I-III szkoły podstawowej
14.Profilaktyka logopedyczna u dzieci przedszkolnychRP – przedszkole
15.Rozpoznawanie uzdolnień i predyspozycji edukacyjnych i zawodowych uczniówRP – szkoły podstawowe klasa VIII
RP – szkoły ponadpodstawowe
16.Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnymRP – przedszkole
17.Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowaRP – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
18.Sposoby radzenia sobie w sytuacjach uciążliwych wychowawczo – propozycje różnych technik korygujących zachowania ucznia, wykorzystywanych podczas pracy z grupąRP – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
19.Stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym i zapobieganie wadom wymowyRP – przedszkole
20.Trening efektywnej komunikacjiRP – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
21.Trudności w czytaniu i pisaniu dzieci w młodszym wieku szkolnymRP – przedszkole, szkoła podstawowa (nauczyciele kl. I-III)
22.Wypalenie zawodoweRP – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
20.Zachowania autoagresywne – samouszkodzenia u dzieci i młodzieżyRP – szkoły podstawowe klasy VII-VIII wychowawcy szkół ponadpodstawowych

 

Prelekcje dla rodziców

L.p.PrelekcjaRodzaj szkoły
1.Adaptacja małego dziecka w przedszkoluprzedszkola
2.Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej - cykl 10 spotkańszkoły podstawowe klasy - I-IV
3.Agresja u dzieci młodszych – przyczyny, reagowanieprzedszkola
4.Charakterystyka rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnymprzedszkola
5.Co dalej maturzysto? Wsparcie młodzieży w wyborze drogi edukacyjno – zawodowejszkoły ponadpodstawowe
6.Dlaczego niektóre zdolne dzieci mają kłopoty w czytaniu i pisaniu?szkoły podstawowe
7.Dojrzałość szkolnaprzedszkola
8.Dyskalkulia rozwojowaszkoły podstawowe klasy VI-VII
9.Etapy rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnymprzedszkola
10.Etapy rozwoju mowy u dziecka. Działania wspomagające.przedszkola
11.Jak chwalić i nagradzać dziecko, by wspomóc jego rozwój?przedszkola
12.Jak dodać odwagi – sposoby na nieśmiałe dzieckoprzedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III
13.Jak nauczyć dziecko czytać w oparciu o metodę sylabową?przedszkola
14.Jak pomóc dziecku w podjęciu decyzji wyboru szkoły ponadpodstawowej?szkoły podstawowe klasy VIII
15.Jak pracować z dzieckiem nad złym zachowaniem – techniki behawioralne w praktyceprzedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III
16.Jak wspierać rozwój emocjonalny dzieckaszkoły podstawowe
17.Kary i nagrody w wychowaniuszkoły podstawowe klasa I-IV
18.Mutyzm wybiórczy- zasady pracy z dzieckiemprzedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III
19.Pomoc dziecku w nauce – o czym pamiętać?szkoły podstawowe klasy I-IV
20.Postawy rodzicielskie i style wychowawczeszkoły podstawowe, kl. I- VI
21.Potrzeby psychiczne i sposoby ich realizacjiszkoły podstawowe
22.Pozytywna dyscyplina. Metoda pomocna w wychowaniu małych dzieciprzedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III
23.Rola rodzica w procesie dydaktycznym i wychowawczymszkoły podstawowe klasy I-IV
24.Rozpoznanie predyspozycji i uzdolnień edukacyjnych i zawodowych dzieci – kto może pomóc i co warto wiedziećszkoły podstawowe klasy VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe
25.Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnymprzedszkola
26.Ryzyko dysleksjiszkoły podstawowe klasy I-III
27.Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowaszkoły ponadpodstawowe
28.Sprawny aparat mowy warunkiem prawidłowej artykulacjiprzedszkola
29.Telewizja i gry komputerowe jako media niosące zagrożeniaszkoły podstawowe klasy I-VIII
30.Trudności w czytaniu i pisaniu dzieci w młodszym wieku szkolnymszkoły podstawowe klasy I-III
31.Uzależnienie od Internetuszkoły podstawowe klasy IV-VIII
32.Używanie substancji psychoaktywnych przez uczniówszkoły podstawowe klasy IV-VIII
33.Wady wymowy i ich wpływ na sytuację szkolną dzieckaprzedszkola
34.Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnymprzedszkola
35.Wykorzystywanie programów komputerowych w pracy wyrównawczej z uczniami z dysleksjąszkoły podstawowe
36.Zaburzenia rozwoju 6 - latka. przedszkola
37.Zachowania autoagresywne – samouszkodzenia u dzieci i młodzieży szkolnejszkoły podstawowe klasy VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe
38.Zapobieganie wadom wymowy w wieku przedszkolnymprzedszkola

 

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży

L.p.ZajęciaRodzaj szkoły
2.Aktywne formy spędzania czasu wolnegoszkoły podstawowe klasy II-III
3.Asertywność w komunikacjiszkoły podstawowe klasy VI-VIII
szkoły ponadpodstawowe
4.Bilans predyspozycji, uzdolnień, zainteresowań-test zainteresowań zawodowychszkoły podstawowe klasy VII-VIII
5.Budowanie pozytywnej samoocenyszkoły podstawowe klasy IV-VIII
szkoły ponadpodstawowe
6.Chcemy pięknie żyć- Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym u młodzieżyszkoły ponadpodstawowe
7.Co dalej maturzysto? - Warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowegoszkoły ponadpodstawowe klasy II-IV
8.Co wiemy na temat środków uzależniających. Jak możemy się przed nimi bronić?szkoły ponadpodstawowe
9.Czy potrafię się uczyć?szkoły podstawowe klasy V-VI
10.Czynniki warunkujące wybór dalszej drogi edukacyjnej i zawodowejszkoły podstawowe klasy VIII, szkoły ponadpodstawowe klasy I-III
11.Dopalacze- nie ryzykuję – zajęcia profilaktyczne dla młodzieżyszkoły ponadpodstawowe
12.Inteligencja emocjonalna – wyznacznik sukcesuszkoły ponadpodstawowe
13.Jak osiągnąć sukces na współczesnym rynku pracy? – wyzwania i możliwościszkoły podstawowe klasy VII-VIII
szkoły ponadpodstawowe
14.Jesteśmy różni, ale tacy sami - zajęcia na temat niepełnosprawnościszkoły podstawowe klasy V-VI
15."Mały artysta" - zajęcia rozwijające kreatywnośćprzedszkola,
szkoły podstawowe klasy I-III
16.Mój potencjał zawodowyszkoły podstawowe klasy VIII
szkoły ponadpodstawowe klasy III
17.Mówimy STOP dokuczaniuszkoły podstawowe klasy I-III
18.Myślenie o swojej przyszłości czas zacząćszkoły podstawowe klasy VII-VIII
19.Odkrywamy swoje możliwościszkoły podstawowe klasy VII-VIII
20.„Poczytam ci bajeczkę” Zajęcia logopedyczne dla dzieci 6 letnich z wykorzystaniem bajek logopedycznychprzedszkola
21.Poznaję style uczeniaszkoły podstawowe klasy IV-VI
22.Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowychszkoły podstawowe klasy VII-VIII, szkoły ponadpodstawow
23.Radzenie sobie ze stresemszkoły podstawowe klasy VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe
24.Style uczenia sięszkoły podstawowe klasy VIII
szkoły ponadpodstawowe klasy I
25.Zajęcia integracyjne na terenie szkoły z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego-zajęcia wymagają większej sali lub sali gimnastycznejszkoły podstawowe klasy I-III
26.Zajęcia logorytmiczne dla dzieci przedszkolnychprzedszkola
27.Zajęcia logopedyczne – grupowe (w przedszkolu) dla 5,6 latkówprzedszkola
28.Zajęcia propagujące czytanie bajek dla dzieci w przedszkoluprzedszkola
29.Zajęcia rozwijające myślenie twórcze i inteligencję emocjonalną dzieci w wieku przedszkolnym.Przedszkola 5 i 6 latki
30.Zajęcia socjoterapeutyczne na temat: nazywanie i rozpoznanie emocjiszkoły podstawowe
31.Zajęcia wspomagające wybór szkoły ponadpodstawowej zajęcia dla kl. VII i VIIIszkoły podstawowe klasy VII-VIII
32.Zdrowie psychiczne – jak o nie dbać?szkoły ponadpodstawowe
33.Żyję zdrowo – nałogom mówię NIE
szkoły podstawowe klasy VII-VIII
szkoły ponadpodstawowe

Zajęcia reintegracyjne

Lp.ZajęciaRodzaj szkoły
1.Bądź wśród nas. Zajęcia integracyjne z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego.szkoły podstawowe klasy I-III
2.Poznajmy się - w zabawie odkrywamy siebieszkoły podstawowe klasy I-III
3.Jesteśmy zgraną klasąszkoły podstawowe klasy I-III
4.Razem silniejsi-adaptacja i integracja uczniówszkoły podstawowe klasy IV-VI
5.Razem lepiejszkoły podstawowe klasy VII-VIII
6.Poznajmy się na nowo - integracja zespołu klasowegoszkoły ponadpodstawowe