Propozycje szkoleń/warsztatów/prelekcji/pogadanek w roku szkolnym 2023/2024

Propozycje szkoleń/warsztatów/prelekcji/pogadanek prowadzonych
w przedszkolach i szkołach przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Łańcucie
w roku szkolnym 2023/2024

SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

L.p.Wykłady/zajęcia warsztatoweRodzaj szkoły
1.ABC autyzmu.RP – przedszkole
szkoły ponadpodstawowe
2.Autyzm dziecięcy – charakterystyka zaburzenia, działania edukacyjne i terapeutyczneRP – przedszkole, szkoła podstawowa
3.Depresja u dzieci i młodzieży - fakty i mity.RP – szkoły ponadpodstawowe
4.Dziecko z Zespołem Aspergera w roli ucznia.RP - szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
5.Formy pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie - wsparcie szkół i przedszkoli w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.RP - przedszkola
szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
6.Funkcjonowanie szkolne dzieci z trudnościami w widzeniu.RP – przedszkola
szkoły podstawowe
7.Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? "Metoda konstruktywnej konfrontacji"RP - szkoły podstawowe (kl. VII, VIII)
szkoły ponadpodstawowe
8.Kary i nagrody w wychowaniuRP – szkoła podstawowa
9.Komunikacja dziecka z autyzmem – dostosowanie warunków edukacyjnychRP – przedszkola, szkoły podstawowe
10.Komunikacja, asertywność – działania wspierająceRP – szkoły podstawowe klasy VII-VIII,
RP – szkoły ponadpodstawowe
11.Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w klasieRP – szkoły podstawowe,
RP -szkoły ponadpodstawowe
12.Konstruowanie IPETRP – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe
13.Mutyzm wybiórczy – zasady pracy z dzieckiemRP – przedszkola, szkoły podstawowe szkoły ponadpodstawowe
14.Nauczanie przyjazne mózgowi.RP-szkoły podstawowe.
15.Nauka czytania w oparciu o Metodę symultaniczno - sekwencyjną.wychowawcy kl. I-III szkół podstawowych,
terapeuci pedagogiczni
16.Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.RP-szkoły podstawowe
17.Powinności wychowawcze nauczycieli.RP-szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
18.Praca z uczniem z Zespołem AspergeraRP - szkoły podstawowe,
szkoły ponadpodstawowe
19.Profilaktyka logopedyczna u dzieci przedszkolnychRP – przedszkola
20.Rozpoznawanie uzdolnień i predyspozycji edukacyjnych i zawodowych uczniówRP – szkoły podstawowe klasy VII, VIII
RP – szkoły ponadpodstawowe
21.Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnymRP – przedszkola
22.Samookaleczenia u dzieci i młodzieży.RP-szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
23.Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowa- zasady pracy z uczniemRP – szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
24.Stres w szkole. Jak sobie z nim radzić ?RP – szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
25.Sposoby radzenia sobie w sytuacjach uciążliwych wychowawczo – propozycje różnych technik korygujących zachowania ucznia, wykorzystywanych podczas pracy z grupą.RP – szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
26.Stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym i zapobieganie wadom wymowy.RP – przedszkola
27.Trening efektywnej komunikacjiRP – szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
28.Trudności w czytaniu i pisaniu dzieci w młodszym wieku szkolnymRP – przedszkole, szkoły podstawowe,
kl. I-III
29.Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku szkolnym. Jak z nim pracować?RP – szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
30.Wykorzystanie elementów Integracji Sensorycznej w terapii logopedycznej.RP-przedszkola
szkoły podstawowe
31.Wypalenie zawodowe - zapobieganieRP – szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
32.Zachowania autoagresywne – samouszkodzenia u dzieci i młodzieżyRP – szkoły podstawowe klasy VII-VIII
szkoły ponadpodstawowe

 

PRELEKCJE DLA RODZICÓW

L.p.PrelekcjaRodzaj szkoły
1.Autyzm – charakterystyka zaburzenia, wskazówki do pracy z dziećmi i młodzieżą szkoły podstawowe.
szkoły ponadpodstawowe
2.Być rodzicem nastolatka – dobre wsparcie i rozważna kontrolaszkoły podstawowe (kl VII-VIII) szkoły ponadpodstawowe
3.Charakterystyka rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnymprzedszkola
4.Co dalej maturzysto? Wsparcie młodzieży w wyborze drogi edukacyjno – zawodowejszkoły ponadpodstawowe
5.Dlaczego niektóre zdolne dzieci mają kłopoty w czytaniu i pisaniu?szkoły podstawowe
6.Depresja u dzieci i młodzieży- mity i fakty szkoły podstawowe klasy VI-VIII, szkoły ponadpodstawowe
7.Dojrzałość szkolna, co to takiego?przedszkola
8.Etapy rozwoju mowy u dziecka. Działania wspomagające.przedszkola
9.Gry komputerowe - zagrożenia i zasady bezpiecznego korzystania.szkoły podstawowe
10.Jak dodać odwagi – sposoby na nieśmiałe dziecko.przedszkola,
szkoły podstawowe klasy I-III
11.Jak chwalić i nagradzać dziecko, by wspomóc jego rozwój.przedszkola
12.Jak motywować dziecko do nauki - wskazówki dla rodziców.przedszkola
13.Jak nauczyć dziecko czytać w oparciu o metodę sylabową?przedszkola
14.Jak pomóc dziecku w podjęciu decyzji wyboru szkoły ponadpodstawowej?szkoły podstawowe klasy VIII
15.Jak pomóc dziecku z ADHD.szkoły podstawowe
16.Jak pracować z dzieckiem nad zmianą złego zachowania – techniki behawioralne w praktyce.przedszkola,
szkoły podstawowe, klasy I-III
17.Jak rozmawiać z nastolatkiem?szkoły podstawowe (kl.VII-VIII)
szkoły ponadpodstawowe
18.Jak wspierać rozwój emocjonalny dzieckaprzedszkola
szkoły podstawowe
19.Jak wspierać dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w młodszym wieku szkolnym.szkoły podstawowe kl. I-III
20.Kary i nagrody w wychowaniuszkoły podstawowe klasa I-III
21Mutyzm wybiórczy- zasady pracy z dzieckiemprzedszkola,
szkoły podstawowe klasy I-III
22.Młodzież w sieci.szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
23.Pomoc dziecku w nauce – o czym pamiętać?szkoły podstawowe klasy I-IV
24.Postawy rodzicielskie i style wychowania.szkoły podstawowe,
kl. I- VI
25.Potrzeby psychiczne dzieci i sposoby ich zaspokajania.szkoły podstawowe
26.Pozytywna dyscyplina. Metoda pomocna w wychowaniu małych dzieci.przedszkola,
szkoły podstawowe klasy I-III
27.Profilaktyka wad wymowy.przedszkola
28.Rola rodzica w procesie dydaktycznym i wychowawczym.szkoły podstawowe klasy I-IV
29.Rozpoznanie predyspozycji i uzdolnień edukacyjnych i zawodowych dzieci – kto może pomóc i co warto wiedzieć.szkoły podstawowe klasy VII-VIII,
szkoły ponadpodstawowe
30.Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym.przedszkola
31.Ryzyko dysleksji - co to takiego?szkoły podstawowe klasy I-III
32.Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowaszkoły ponadpodstawowe
33.Sprawny aparat mowy warunkiem prawidłowej artykulacjiprzedszkola
34.Telewizja i gry komputerowe jako media niosące zagrożenia.szkoły podstawowe klasy IV-VIII
35.Wady wymowy i ich wpływ na sytuację szkolną dziecka.przedszkola
36.Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.przedszkola
37.Wspieranie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym.szkoły podstawowe (kl. I-III)
38.Zaburzenia rozwoju 6 - latka. przedszkola
39.Zachowania autoagresywne – samouszkodzenia u dzieci i młodzieży szkolnej.szkoły podstawowe klasy VII-VIII,
szkoły ponadpodstawowe
40.Zagrożenia cywilizacyjne dzieci. szkoły podstawowe
41.Zapobieganie wadom wymowy w wieku przedszkolnym.przedszkola

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

L.p.ZajęciaRodzaj szkoły
1.Aktywne formy spędzania czasu wolnegoszkoły podstawowe klasy II-III
2.Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej -cykl 10 spotkań szkoły podstawowe, kl. IV-V
3.Asertywność w komunikacjiszkoły podstawowe klasy VI-VIII
szkoły ponadpodstawowe
4.Bilans predyspozycji, uzdolnień, zainteresowań-test zainteresowań zawodowychszkoły podstawowe klasy VII-VIII
5.Budowanie pozytywnej samoocenyszkoły podstawowe klasy IV-VIII
szkoły ponadpodstawowe
6.Co dalej maturzysto? - Warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowegoszkoły ponadpodstawowe klasy II-IV
7.Czy potrafię się uczyć?szkoły podstawowe klasy IV-VI
8.Czynniki warunkujące wybór dalszej drogi edukacyjnej i zawodowejszkoły podstawowe klasy VIII, szkoły ponadpodstawowe klasy I-III
9.Jak osiągnąć sukces na współczesnym rynku pracy? – wyzwania i możliwościszkoły podstawowe klasy VII-VIII
szkoły ponadpodstawowe
10.Jak budować prawidłowe relacje w grupie? szkoły podstawowe klasy IV-VIII
11.Jesteśmy różni, ale tacy sami - zajęcia na temat niepełnosprawności. Cykl 3 spotkań.szkoły podstawowe klasy V-VI
12.Magiczny świat kolorów- zajęcia rozwijające kreatywność szkoły podstawowe
(kl. I-III)
13.Moje mocne strony - zajęcia wzmacniające samoocenę uczniów.szkoły podstawowe
(kl. I-IV)
14.Mój potencjał zawodowyszkoły podstawowe klasy VIII
szkoły ponadpodstawowe klasy III
15.Mówimy STOP dokuczaniuszkoły podstawowe klasy I-III
16.Myślenie o swojej przyszłości czas zacząćszkoły podstawowe klasy VII-VIII
17.Nasza kreatywność nie zna granic.szkoły podstawowe (kl. IV-VI)
18.Narkotyk - mój wróg.szkoły podstawowe (kl.VIII)
szkoły ponadpodstawowe (kl. I)
19.Odkrywamy swoje możliwościszkoły podstawowe klasy VII-VIII
20.„Poczytam ci bajeczkę” Zajęcia logopedyczne dla dzieci 6 letnich z wykorzystaniem bajek logopedycznychprzedszkola
21.Poznaję style efektywnego uczenia sięszkoły podstawowe klasy IV-VI
22.Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowychszkoły podstawowe klasy VII-VIII,
szkoły ponadpodstawowe
23.Radzenie sobie ze stresemszkoły podstawowe klasy VII-VIII,
szkoły ponadpodstawowe
24.Wiem co to znaczy być asertywnymszkoły podstawowe
25.Wiem co czuję, poznaję swoje emocje szkoły podstawowe,
kl. I-III
26.Zajęcia integracyjne na terenie szkoły z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego-zajęcia wymagają większej sali lub sali gimnastycznejszkoły podstawowe klasy I-III
27.Zajęcia logorytmiczne dla dzieci przedszkolnychprzedszkola
28.Zajęcia logopedyczne – grupowe (w przedszkolu) dla 5,6 latkówprzedszkola
29.Zajęcia propagujące czytanie bajek dla dzieci w przedszkoluprzedszkola
30.Zajęcia wspomagające wybór szkoły ponadpodstawowej zajęcia dla kl. VII i VIIIszkoły podstawowe klasy VII-VIII
31Zrozumieć siebie i innych – trening umiejętności społecznych szkoły podstawowe
32.Zdrowie psychiczne – jak o nie dbać?szkoły ponadpodstawowe
33.Żyję zdrowo – nałogom mówię NIE
szkoły podstawowe klasy VII-VIII
szkoły ponadpodstawowe