Propozycje szkoleń/warsztatów/prelekcji/pogadanek w roku szkolnym 2022/2023

Propozycje szkoleń/warsztatów/prelekcji/pogadanek prowadzonych
w przedszkolach i szkołach przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Łańcucie
w roku szkolnym 2022/2023

SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

L.p.Wykłady/zajęcia warsztatoweRodzaj szkoły
1.Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym – przyczyny, reagowanieRP – przedszkole
2.Autyzm dziecięcy – charakterystyka zaburzenia, działania edukacyjne i terapeutyczneRP – przedszkole, szkoła podstawowa
3.Depresja u dzieci i młodzieży - fakty i mity.RP – szkoły ponadpodstawowe
4.Funkcjonowanie szkolne dzieci z trudnościami w widzeniu.RP – przedszkole, szkoła podstawowa
5.Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? "Metoda konstruktywnej konfrontacji"RP - szkoły podstawowe (kl. VII, VIII)
szkoły ponadpodstawowe
6.Kary i nagrody w wychowaniuRP – szkoła podstawowa
7.Komunikacja dziecka z autyzmem – dostosowanie warunków edukacyjnychRP – przedszkole, szkoła podstawowa
8.Komunikacja, asertywność – działania wspierająceRP – szkoły podstawowe klasy VII-VIII,
RP – szkoły ponadpodstawowe
9.Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w klasieRP – szkoły podstawowe,
RP -szkoły ponadpodstawowe
10.Konstruowanie IPETRP – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe
11.Kształtowanie relacji przyjacielskich w młodszym wieku szkolnymRP - szkoły podstawowe wychowawcy kl. I-III
12.Mutyzm wybiórczy – zasady pracy z dzieckiemRP – przedszkola, szkoły podstawowe szkoły ponadpodstawowe
13.Nauka czytania w oparciu o Metodę symultaniczno - sekwencyjną - propozycja zajęć korekcyjno- kompensacyjnychwychowawcy kl. I-III szkoły podstawowej,
terapeuci pedagogiczni
14.Praca z uczniem z Zespołem AspergeraRP - szkoły podstawowe,
szkoły ponadpodstawowe
15.Profilaktyka logopedyczna u dzieci przedszkolnychRP – przedszkole
16.Rozpoznawanie uzdolnień i predyspozycji edukacyjnych i zawodowych uczniówRP – szkoły podstawowe klasy VII, VIII
RP – szkoły ponadpodstawowe
17.Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnymRP – przedszkole
18.Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowa- zasady pracy z uczniemRP – szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
19.Stres w szkole. Jak sobie z nim radzić ?RP – szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
20.Sposoby radzenia sobie w sytuacjach uciążliwych wychowawczo – propozycje różnych technik korygujących zachowania ucznia, wykorzystywanych podczas pracy z grupąRP – szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
21.Stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym i zapobieganie wadom wymowyRP – przedszkole
22.Trening efektywnej komunikacjiRP – szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
23.Trudności w czytaniu i pisaniu dzieci w młodszym wieku szkolnymRP – przedszkole, szkoły podstawowe,
kl. I-III
24.Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku szkolnym. Jak z nim pracować?RP – szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
25.Wypalenie zawodowe - zapobieganieRP – szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
26.Zachowania autoagresywne – samouszkodzenia u dzieci i młodzieżyRP – szkoły podstawowe klasy VII-VIII
szkoły ponadpodstawowe

 

PRELEKCJE DLA RODZICÓW

L.p.PrelekcjaRodzaj szkoły
1.Adaptacja małego dziecka w przedszkoluprzedszkola
2.Agresja u dzieci młodszych – przyczyny, reagowanieprzedszkola
3.Autyzm – charakterystyka zaburzenia, wskazówki do pracy z dziećmi i młodzieżą szkoły podstawowe.
szkoły ponadpodstawowe
4.Być rodzicem nastolatka – dobre wsparcie i rozważna kontrolaszkoły podstawowe (kl VII-VIII) szkoły ponadpodstawowe
5.Charakterystyka rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnymprzedszkola
6.Co dalej maturzysto? Wsparcie młodzieży w wyborze drogi edukacyjno – zawodowejszkoły ponadpodstawowe
7.Dlaczego niektóre zdolne dzieci mają kłopoty w czytaniu i pisaniu?szkoły podstawowe
8.Depresja u dzieci i młodzieży- mity i fakty szkoły podstawowe klasy VI-VIII, szkoły ponadpodstawowe
9.Dojrzałość szkolna, co to takiego?przedszkola
10.Etapy rozwoju mowy u dziecka. Działania wspomagające.przedszkola
11.Jak dodać odwagi – sposoby na nieśmiałe dzieckoprzedszkola,
szkoły podstawowe klasy I-III
12.Jak nauczyć dziecko czytać w oparciu o metodę sylabową?przedszkola
13.Jak pomóc dziecku w podjęciu decyzji wyboru szkoły ponadpodstawowej?szkoły podstawowe klasy VIII
14.Jak pracować z dzieckiem nad zmianą złego zachowania – techniki behawioralne w praktyceprzedszkola,
szkoły podstawowe, klasy I-III
15.Jak wspierać rozwój emocjonalny dzieckaprzedszkola
szkoły podstawowe
16.Kary i nagrody w wychowaniuszkoły podstawowe klasa I-III
18.Mutyzm wybiórczy- zasady pracy z dzieckiemprzedszkola,
szkoły podstawowe klasy I-III
19.Pomoc dziecku w nauce – o czym pamiętać?szkoły podstawowe klasy I-IV
20.Postawy rodzicielskie i style wychowaniaszkoły podstawowe,
kl. I- VI
21.Potrzeby psychiczne dzieci i sposoby ich zaspokajaniaszkoły podstawowe
22.Pozytywna dyscyplina. Metoda pomocna w wychowaniu małych dzieciprzedszkola,
szkoły podstawowe klasy I-III
23.Profilaktyka wad wymowyprzedszkola
24.Rola rodzica w procesie dydaktycznym i wychowawczymszkoły podstawowe klasy I-IV
25.Rozpoznanie predyspozycji i uzdolnień edukacyjnych i zawodowych dzieci – kto może pomóc i co warto wiedziećszkoły podstawowe klasy VII-VIII,
szkoły ponadpodstawowe
26.Ryzyko dysleksji - co to takiego?szkoły podstawowe klasy I-III
27.Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowaszkoły ponadpodstawowe
28.Sprawny aparat mowy warunkiem prawidłowej artykulacjiprzedszkola
29.Telewizja i gry komputerowe jako media niosące zagrożeniaszkoły podstawowe klasy IV-VIII
30.Uzależnienie od Internetu - reagowanieszkoły podstawowe klasy IV-VIII
31.Używanie substancji psychoaktywnych przez uczniów - zagrożenia, reagowanieszkoły podstawowe klasy IV-VIII
szkoły ponadpodstawowe
32.Wady wymowy i ich wpływ na sytuację szkolną dzieckaprzedszkola
33.Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnymprzedszkola
34.Wykorzystywanie programów komputerowych w pracy wyrównawczej z uczniami z dysleksjąszkoły podstawowe
35.Zaburzenia rozwoju 6 - latka. przedszkola
36.Zachowania autoagresywne – samouszkodzenia u dzieci i młodzieży szkolnejszkoły podstawowe klasy VII-VIII,
szkoły ponadpodstawowe
37.Zagrożenia cywilizacyjne dzieci szkoły podstawowe
38.Zapobieganie wadom wymowy w wieku przedszkolnymprzedszkola

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

L.p.ZajęciaRodzaj szkoły
1.Aktywne formy spędzania czasu wolnegoszkoły podstawowe klasy II-III
2.Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej -cykl 10 spotkań szkoły podstawowe, kl. IV-V
3.Asertywność w komunikacjiszkoły podstawowe klasy VI-VIII
szkoły ponadpodstawowe
4.Bilans predyspozycji, uzdolnień, zainteresowań-test zainteresowań zawodowychszkoły podstawowe klasy VII-VIII
5.Budowanie pozytywnej samoocenyszkoły podstawowe klasy IV-VIII
szkoły ponadpodstawowe
6.Chcemy pięknie żyć- Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym u młodzieżyszkoły ponadpodstawowe
7.Co dalej maturzysto? - Warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowegoszkoły ponadpodstawowe klasy II-IV
8.Co wiemy na temat środków uzależniających. Jak możemy się przed nimi bronić?szkoły ponadpodstawowe
9.Czy potrafię się uczyć?szkoły podstawowe
10.Czynniki warunkujące wybór dalszej drogi edukacyjnej i zawodowejszkoły podstawowe klasy VIII, szkoły ponadpodstawowe klasy I-III
11.Dopalacze- nie ryzykuję – zajęcia profilaktyczne dla młodzieżyszkoły ponadpodstawowe
13.Jak osiągnąć sukces na współczesnym rynku pracy? – wyzwania i możliwościszkoły podstawowe klasy VII-VIII
szkoły ponadpodstawowe
14.Jak budować prawidłowe relacje w grupie? szkoły podstawowe klasy IV-VIII
15.Jesteśmy różni, ale tacy sami - zajęcia na temat niepełnosprawnościszkoły podstawowe klasy V-VI
16. Jesteś nam potrzebny - zajęcia integracyjneszkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
17.Jesteśmy zgraną klasą - zajęcia integracyjneszkoły podstawowe (klasy I-V)
18.Magiczny świat kolorów- zajęcia rozwijające kreatywność szkoły podstawowe
(kl. I-III)
19.Mój potencjał zawodowyszkoły podstawowe klasy VIII
szkoły ponadpodstawowe klasy III
20.Mówimy STOP dokuczaniuszkoły podstawowe klasy I-III
21.Myślenie o swojej przyszłości czas zacząćszkoły podstawowe klasy VII-VIII
22.Odkrywamy swoje możliwościszkoły podstawowe klasy VII-VIII
23.„Poczytam ci bajeczkę” Zajęcia logopedyczne dla dzieci 6 letnich z wykorzystaniem bajek logopedycznychprzedszkola
24.Poznaję style efektywnego uczenia sięszkoły podstawowe klasy IV-VI
25.Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowychszkoły podstawowe klasy VII-VIII,
szkoły ponadpodstawowe
26.Radzenie sobie ze stresemszkoły podstawowe klasy VII-VIII,
szkoły ponadpodstawowe
27.Style uczenia sięszkoły podstawowe klasy VIII
szkoły ponadpodstawowe klasy I
28.W zabawie poznajemy siebie – warsztaty integracyjneszkoły podstawowe, kl. I
29.Wiem co to znaczy być asertywnymszkoły podstawowe
30.Wiem co czuję, poznaję swoje emocje szkoły podstawowe,
kl. I-III
31.Zajęcia adaptacyjne dla I klasszkoły podstawowe,
szkoły ponadpodstawowe
32.Zajęcia integracyjne na terenie szkoły z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego-zajęcia wymagają większej sali lub sali gimnastycznejszkoły podstawowe klasy I-III
33.Zajęcia logorytmiczne dla dzieci przedszkolnychprzedszkola
34.Zajęcia logopedyczne – grupowe (w przedszkolu) dla 5,6 latkówprzedszkola
35.Zajęcia propagujące czytanie bajek dla dzieci w przedszkoluprzedszkola
36.Zajęcia socjoterapeutyczne na temat: nazywanie i rozpoznanie emocji szkoły podstawowe
37.Zajęcia wspomagające wybór szkoły ponadpodstawowej zajęcia dla kl. VII i VIIIszkoły podstawowe klasy VII-VIII
38. Zrozumieć siebie i innych – trening umiejętności społecznych szkoły podstawowe
39.Zdrowie psychiczne – jak o nie dbać?szkoły ponadpodstawowe
40.Żyję zdrowo – nałogom mówię NIE
szkoły podstawowe klasy VII-VIII
szkoły ponadpodstawowe