EEG Biofeedback

Standardy kwalifikacji do treningów EEG Biofeedback
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie

Celem treningów EEG Biofeedback jest wytworzenie utrwalonych wzorców reagowania czyli poprawienie efektywności mózgu i uzyskanie kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie.

Zasady kwalifikacji:

  1. Skierowanie na konsultację wydaje pracownik PPP w oparciu o wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych.
  2. Rodzic przy odbiorze opinii rejestruje skierowanie w sekretariacie i zapisuje się na konsultację do jednego z trenerów EEG Biofeedback.
  3. Trener podczas konsultacji dokonuje wstępnej kwalifikacji i wydaje skierowanie na badanie neurologiczne i badanie EEG.
  4. Rodzic składa w sekretariacie zaświadczenie neurologa i opis wyniku badania EEG (i ewentualnie inne zalecone przez trenera zaświadczenia lekarskie).
  5. Trener po zapoznaniu się z wynikami informuje rodzica, czy dziecko ostatecznie kwalifikuje się do treningów.
  6. Skierowanie oczekuje w kolejce na zrealizowanie.
  7. Rodzic zostaje poinformowany telefonicznie o terminie wykonania treningu diagnostycznego dziecka, na który należy zgłosić się wraz z podziałem godzin lekcyjnych.

W PPP Łańcut treningi EEG Biofeedback prowadzą:

mgr Magdalena Krzywonos – psycholog, trener Biofeedback
mgr Katarzyna Czapla – psycholog, trener Biofeedback