Godziny pracy Poradni

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Łańcucie c
zynna w godzinach:

SEKRETARIAT:

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 17:00

(składanie wniosków na badanie, ustalanie terminów badań, wydawanie opinii i orzeczeń)

DIAGNOZA I TERAPIA

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 18:00

(zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami)