Terapia surdologopedyczna

TERAPIA SURDOLOGOPEDYCZNA  pozwala rozwijać sprawności językowe oraz uczy rozpoznawania dźwięków otoczenia oraz dźwięków mowy. Skierowana dla dzieci i osób dorosłych z wadą słuchu ( osoby niesłyszące i  słabosłyszące wyposażone w aparaty słuchowe lub implanty ślimakowe).  Najważniejsze jest, by podjąć terapię surdologopedyczną tuż po tym, jak stwierdzona zostanie wada słuchu. Terapię surdologopedyczną prowadzi surdologopeda.

Działania surdologopedyczne obejmują m.in.:

• wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego
• kompensację zaburzonych funkcji słuchowych
• ćwiczenia oddechowe
• ćwiczenia artykulacyjne
• ćwiczenia głosowe
• ćwiczenia słuchowe

Cele terapii surdologopedycznej:

  • przygotowanie osoby z wadą słuchu do swobodnego porozumiewania się z innymi
  • kształtowanie mowy pod względem fonetycznym, leksykalnym, i gramatycznym
    • eliminowanie zachowań zakłócających proces komunikowania się
  • doskonalenie wyrazistości wypowiedzi.

W PPP Łańcut terapię surdologopedyczą prowadzi:

mgr Anna Szmit – logopeda, surdologopeda