Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

 Cykl zajęć obejmujący 10 cotygodniowych spotkań. Czas trwania każdego spotkania to 3 godziny zegarowe (4 godziny dydaktyczne). W trakcie każdych zajęć organizowana jest 10-15 minutowa przerwa.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Osoby chętne do uczestnictwa w cyklu zajęć prosimy o wcześniejsze złożenie zgłoszenia osobistego w sekretariacie PPP lub przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres Poradni: poradniapplancut@gmail.com

Skład grupy pozostaje niezmienny przez wszystkie spotkania.

Obecność na pierwszym spotkaniu jest warunkiem uczestnictwa w kolejnych spotkaniach cyklu.

Liczba miejsc w grupie jest ograniczona. Liczebność grupy to ok. 10-14 osób.

 O programie:
Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to warsztaty umiejętności wychowawczych opracowane na podstawie książek Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” oraz pozycji autorstwa Joanny Sakowskiej.

To program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Spotkania te prowadzone są metodą warsztatową i mają charakter psychoedukacyjny. Dzięki nim uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie wyznaczać zdrowe granice w procesie wychowania. Rodzice i wychowawcy nabędą umiejętności słuchania, okazywania uczuć i pełnej akceptacji dziecka. Poznają i przećwiczą metody zachęcające dziecko do współpracy i samodzielności. Dowiedzą się w jaki sposób  budować reguły, wyciągać konsekwencje i rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Cykl spotkań odbędzie się w atmosferze dialogu i wymiany wzajemnych doświadczeń.

Tematyka zajęć związana z budowaniem relacji dorosły – dziecko:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Prowadzący Szkołę dla Rodziców w PPP w Łańcucie:
mgr Karolina Szeliga – psycholog
mgr Izabela Zańko – psycholog