Terapia psychologiczna

Psychoterapia jest to, a raczej są to – różne metody terapii problemów i zaburzeń psychicznych, odwołujące się do założenia, że zaburzenia te nie mają jedynie natury biologicznej i mogą być leczone przy użyciu oddziaływania psychologicznego.

Istnieje znaczna ilość metod i teorii psychoterapeutycznych, różniących się od siebie założeniami wyjściowymi dotyczącymi koncepcji natury człowieka, “zdrowia psychicznego” oraz teorii powstawania problemów psychologicznych.
Z tej różnorodności założeń wynika również wielość samych technik pracy z pacjentem. Niektóre koncepcje są do siebie na tyle zbliżone, że razem tworzą pewne szkoły psychoterapii, wyznaczające z kolei pewne kierunki (nurty) w psychoterapii.

Na terenie naszej Poradni udzielana jest pomoc psychologiczna, jak też terapia psychologiczna indywidualna i rodzinna. Formami  tymi objęte są  rodziny, dzieci i młodzież  z terenu powiatu łańcuckiego.

Działania terapeutyczne skierowane są do dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi, adaptacyjnymi i rozwojowymi, m.in.: dzieci z ADHD, z kłopotami w koncentracji uwagi, z zaburzeniami  zachowania, jak też  trudnościami  adaptacyjnymi i emocjonalnymi.

Podczas terapii podejmowane są działania mające na celu:

  • zredukowanie ilości objawów  neurotycznych, depresyjnych;
  • obniżenie zagrożenia  próbą samobójczą;
  • wspieranie leczenia psychiatrycznego;
  • przygotowanie uczniów do lepszego funkcjonowania psychospołecznego;
  • wyciszenie negatywnych napięć;
  • podnoszenie kompetencji społecznych i doskonalenie umiejętności sprzyjających radzeniu sobie w trudnych sytuacjach społecznych.

W Poradni posługujemy się metodami terapii behawioralnej, poznawczej, jak też psychodynamicznej.

Na terapię psychologiczną kwalifikują specjaliści PPP po dokonaniu diagnozy.


W PPP Łańcut terapię psychologiczną prowadzą:

mgr Joanna Woźniak – psycholog, psychoterapeuta
mgr Karolina Szeliga – psycholog, psychoterapeuta
mgr Magdalena Krzywonos – psycholog
mgr Katarzyna Czapla – psycholog
mgr Kornelia Ożóg – psycholog
mgr Izabela Zańko – psycholog