Poradnia

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest placówką oświatową Starosta Powiatowego w Łańcucie

Terenem działania PPP w Łańcucie są przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki oświatowo – wychowawcze znajdujące się na terenie powiatu łańcuckiego. Z naszej pomocy mogą korzystać także dzieci i młodzież nie uczęszczająca do przedszkoli i szkół, a zamieszkująca nasz powiat.

Jesteśmy placówką ogólnodostępną, a korzystanie z usług naszych specjalistów jest dobrowolne i bezpłatne. Pełnimy funkcje usługowe dla wszystkich podmiotów objętych naszym działaniem.

Celem naszego działania jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia, zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Naszym instytucjonalnym i indywidualnym partnerom oferujemy konkretną pomoc praktyczną i merytoryczną, pozostając jednocześnie otwartym na ich propozycje i problemy. Swoim klientom oferujemy nasze umiejętności i doświadczenia w zakresie diagnozy interdyscyplinarnej, terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, socjoterapii oraz treningów BIOFEEDBACK.

Prowadzimy działalność z zakresu profilaktyki niepowodzeń szkolnych, uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.

Propagujemy szeroko pojętą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną w formie przeprowadzenia różnego typu szkoleń, warsztatów, porad i konsultacji dla nauczycieli i rodziców.

Zmierzamy do zmniejszania się problemów rozwojowych, edukacyjnych i społecznych naszych podopiecznych.

Nasze działanie jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie środowiska. Rodzaj świadczonych usług wynika z kierowanych do poradni wniosków oraz działań samej poradni wychodzącej ze swoimi propozycjami i inicjatywami.

Zadania poradni realizujemy przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i lekarza. Posiadamy dobrze wykształconą i doświadczoną kadrę administracyjną.

Jesteśmy zespołem, którego istotą pracy stanowi pomoc drugiemu człowiekowi, zaś nasze doświadczenie i kwalifikacje gwarantują skuteczność oferowanej pomocy.