Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to specyficzne, zamierzone oddziaływania ukierunkowane na usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

Zasady kwalifikacji dzieci do terapii logopedycznej w PPP w Łańcucie:

  1. Wiek: 2 -19 lat
  2. Rodzaj zaburzenia:
  • opóźnienie rozwoju mowy ( proste opóźnienie rozwojumowy, alalia)
  • wady wymowy związane z niepoprawną artykulacją głosek (dyslalie)
  • wady wymowy  spowodowane porażeniem mózgowym (dyzartrie)
  • wady wymowy spowodowane wadą zgryzu, rozszczepami
  • warg,   podniebienia oraz niedosłuchem (dysglosje)
  • wady wymowy dzieci upośledzonych umysłowo (oligofazje)
  • niepłynności mowy (jąkanie, giełkot, RNM).

Komunikacja werbalna jest dla człowieka bardzo ważna, ponieważ stanowi posługiwanie się mową przez jej użytkowników w celu przekazywania i otrzymywania informacji. Zaburzenie mowy często oznacza zakłócenia w procesie komunikacji werbalnej spowodowane niezdolnością użytkowników języka, do sprawnego wytwarzania komunikatów słownych lub też do sprawnego ich odbierania. Zaburzony rozwój mowy często  zaniża poczucie własnej wartości i  przeszkadza w osiąganiu odpowiedniego do wieku poziomu edukacji szkolnej. Wczesna diagnoza i odpowiednia terapia logopedyczna ułatwiają wyrównywanie szans w nauce oraz pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie społeczne dziecka.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie.

W PPP Łańcut terapię logopedyczną prowadzą:

dr Elżbieta Dolata – logopeda
mgr Anna Szmit – logopeda, surdologopeda
mgr Elżbieta Socha – logopeda, neurologopeda