Socjoterapia

Socjoterapia jest procesem psychokorekcyjnym i leczniczym, ukierunkowanym na eliminowanie lub na zmniejszanie poziomu zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości i zahamowania oraz niektórych zaburzeń emocjonalnych.
Jest formą pomocy psychologicznej pośrednią między psychoterapią, a psychoedukacją i treningiem interpersonalnym.

Jest adresowana do dzieci i młodych ludzi w okresie dorastania, w szczególności:
– mających problemy szkolne, które związane są z deficytami parcjalnymi, co może być przyczyną ich trudnych zachowań na terenie szkoły,
– nadpobudliwych, które swoim zachowaniem dostarczają kłopotów dorosłym,
– tych, które mają trudności w nauce, nie ze względu na niepełnosprawność intelektualną, lecz ze względu na opóźnienia szkolne i zaniedbanie dydaktyczne,
– agresywnych, wyrządzających swoim zachowaniem wiele szkód

W procesie socjoterapii istotną rolę odgrywa wzmacnianie osobowości młodych ludzi poprzez realizację celów: rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych, biorąc pod uwagę charakter zaburzenia oraz wiek uczestników.

 

W PPP Łańcut zajęcia socjoterapeutyczne prowadzą:

mgr Katarzyna Czapla – psycholog, socjoterapeuta
mgr Bernadetta Szal – pedagog, socjoterapeuta