Druki dla nauczycieli

1. Wniosek szkoły do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy:

(39,5 KB)

(361 KB)

2. Opinia przedszkola o dziecku trzyletnim, wydawana na wniosek rodziców dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

(61 KB)

(222 KB)

3. Opinia przedszkola o dziecku czteroletnim, wydawana na wniosek rodziców dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

(57,5 KB)

(396 KB)

4. Opinia przedszkola o dziecku pięcioletnim, wydawana na wniosek rodziców dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

(58,5 KB)

(397 KB)

5. Opinia przedszkola o dziecku sześcioletnim, wydawana na wniosek rodziców dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

(59,0 KB)

(396 KB)

6. Opinia szkoły o uczniu klas I etapu edukacyjnego, wydawana na wniosek rodzica dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

(46,5 KB)

(211 KB)

7. Opinia szkoły o uczniu klas II etapu edukacyjnego, wydawana na wniosek rodzica dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

(39,5 KB)

(195 KB)

8. Opinia szkoły o uczniu szkoły podstawowej, wydana na wniosek rodzica dla celów doradztwa zawodowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

(43,5 KB)

(202 KB)

9. Opinia szkoły o uczniu szkoły ponadpodstawowej, wydana na wniosek rodzica dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

(44,0 KB)

(195 KB)

10. Opinia szkoły o uczniu szkoły ponadpodstawowej, wydana na wniosek rodzica dla celów doradztwa zawodowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

(45,5 KB)

(202 KB)

11. Opinia nauczyciela polonisty o uczniu – uczennicy z trudnościami w poprawnym pisaniu wydana na wniosek rodziców dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

(32,5 KB)

(221 KB)

12. Informacja o uczniu wykazującym szczególne uzdolnienia dla celów opiniowania przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łańcucie:

(25,0 KB)

(186 KB)

Opinie do pogłębionej diagnozy:

1. Opinia logopedy szkolnego dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

(25,0 KB)

(187 KB)

2. Opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

(30,5 KB)

(198 KB)

3. Opinia osoby wspierającej dziecko/ucznia z autyzmem/zespołem Aspergera dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

(26,0 KB)

(183 KB)

4. Opinia pedagoga/psychologa szkolnego dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

(26,0 KB)

(194 KB)

5. Opinia terapeuty pedagogicznego dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

(36,5 KB)

(189 KB)

6. Opinia z zajęć rewalidacyjnych dziecka/ucznia niepełnosprawnego dla poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie:

(25,5 KB)

(183 KB)