Wskazówki pedagogiczne

Spis treści:

1. Czy to tylko marzenie ? Rola rodziców w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej dziecka
2. Wspólny odpoczynek i zabawa
3. Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni – samodzielna praca starszych uczniów
4. Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych
5. Metoda Strukturalna
6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w świetle przepisów prawa oświatowego
7. Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina – Instrumental Enrichment I – czym jest i dla kogo ?
8. Propozycje wybranych artykułów dostępnych on-line przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą
9. Uzależnienia od telefonów komórkowych – zjawisko fonoholizmu
10. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dsyskalkulia
11. Elementy terapii ręki w dziecięcej zabawie – propozycje zabaw do pracy z dzieckiem w domu