Wskazówki pedagogiczne

Spis treści:

1. Czy to tylko marzenie ? Rola rodziców w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej dziecka
2. Wspólny odpoczynek i zabawa
3. Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni – samodzielna praca starszych uczniów
4. Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych
5. Metoda Strukturalna