Warsztaty dla dobrych rodziców

Cykl zajęć edukacyjnych prezentujący model pracy wychowawczej dla rodziców dzieci nadpobudliwych i przejawiających trudne zachowania.

W cza­sie warsz­ta­tów rodzice poznają techniki behawioralnej pracy z dzieckiem oraz pracują nad ich skutecznym wpro­wa­dzaniem w życie rodzinne.  Do poznawanych technik należą m.in: skuteczne wydawanie poleceń, wpro­wa­dza­nie za­sad i konsekwencji, chwalenie i wspólne spędzanie czasu z dzieckiem. Rodzice będą uczyć się skutecznego reagowania w sytuacjach trudnych, stawiania konkretnych wymagań dziecku oraz sposobu ich egzekwowania. Rodzice zapoznają się ze sposobami reagowania w sytuacjach wybuchu agresji impulsywnej oraz prowadzenia pracy wychowawczej na podstawie zawierania kontraktów i umów z dzieckiem w sytuacjach trudnych oraz nowych.

Warsztaty prowadzone  są wg programu autorskiego specjalistów od ADHD:

  • prof. dr hab. n. med. Tomasza Wolańczyka,
  • dr n. med. Artura Kołakowskiego,
  • dr n. med. Magdaleny Skotnickiej,
  • lek. mgr psych. Agnieszki Pisuli z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie i  Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Wasze dziecko jest nadpobudliwe, ma ADHD, przejawia trudne zachowania! Chcecie wiedzieć jak pomóc sobie i swojemu dziecku w poradzeniu sobie z napotykanymi trudnościami i wymaganiami stawianymi przez otoczenie? Zdarzyło Wam się mieć przez moment przekonanie, że Wasze metody wychowawcze są nieskuteczne?
Jeśli chcecie lepiej dogadywać się ze swoim dzieckiem, zrozumieć, czemu czasem to takie trudne, I JEDNOCZEŚNIE poznać techniki, dzięki którym z łatwością poradzicie sobie np. z histerią w sklepie, czy zachęcicie dziecko do odrabiania lekcji.

  1. Uczestnicy ponoszą koszt materiałów szkoleniowych tj. 40 zł.
  2. Wpłata jest jednorazowa i dokonywana na 1 spotkaniu.
  3. Osoby chętne do uczestnictwa w cyklu 14 spotkań prosimy o wcześniejsze zgłoszenie osobiste lub telefoniczne tel. 17 225-33-07.
  4. Skład grupy pozostaje niezmienny przez wszystkie spotkania.

W PPP Łańcut Warsztaty dla Dobrych Rodziców prowadzą:

mgr Izabela Zańko – psycholog
mgr Karolina Szeliga – psycholog