Za życiem

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie kontynuuje swoją pracę Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Działa on w ramach realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu kompleksowego wsparcia rodzin „ZA ŻYCIEM”.
Celem ośrodka jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

W ramach działania Ośrodka organizowana jest bezpłatna, specjalistyczna opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz jego rodziną, m.in. poprzez:

 • prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych (wczesnego wspomagania rozwoju);
 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form
  i jednostek udzielających pomocy;
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

W ramach zajęć oferujemy dzieciom następujące formy pomocy:

 • Terapię psychologiczną,
 • Terapię pedagogiczną,
 • Terapię logopedyczną,
 • Terapię surdologopedyczną,
 • Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Zajęcia Metodą Dobrego Startu,
 • Zajęcia Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną,
 • Integrację Sesoryczną,
 • Terapię funkcji poznawczych Metodą Feuresteina – IE,
 • Rehabilitację.

Metody i treści dobierane są indywidualnie do dziecka:

 • terapeuta pracuje z dzieckiem indywidualnie /na zajęciach obecny może być rodzic, gdy tego wymaga terapia,
 • praca terapeutów omawiana jest z rodzicami.

Gdzie się zgłosić?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie
ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut
tel. 17 225 33 07

Rodzice starający się o przyjęcie dziecka na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie celem przeprowadzenia diagnozy.
W przypadku gdy dziecko posiada aktualną diagnozę, istnieje możliwość uzyskania informacji na temat zasad organizowania zajęć.