Terapia Metodą Dobrego Startu

Od piosenki do literki
Założenia metody dobrego startu

Założeniem Metody Dobrego Startu (MDS) jest jednoczesne rozwijanie funkcji:

  • wzrokowych;
  • słuchowych;
  • językowych;
  • dotykowo-kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu);
  • motorycznych oraz ich współdziałanie, czyli integracja percepcyjno-motoryczna.

Celem MDS jest również kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w prawej i lewej stronie ciała.

Warunki przyjęcia dziecka na terapię pedagogiczną prowadzoną MDS
wg programu
Od piosenki do literki”:

Program „Od piosenki do literki” przeznaczony jest dla dzieci, które mają duże trudności z zapamiętywaniem i odtwarzaniem dużych i małych liter.
Terapia MDS prowadzona jest w PPP w Łańcucie przez pedagoga. Warunkiem zakwalifikowania dziecka na terapię jest:

  • pełna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) stwierdzająca:

a) ryzyko dysleksji (w tym trudności z nauką liter lub cyfr);

b) opóźniony rozwój intelektualny;

c) upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Terapią MDS mogą również zostać objęte dzieci, które przygotowują się do nauki pisania, czytania, cyfr (dzieci 6 i 7 letnie);

  • wiek dziecka: 6 – 10 rok życia (w zależności od trudności dziecka w nauce);
  • systematyczny udział dziecka w zajęciach na terenie PPP w Łańcucie.

Plan zajęć prowadzonych MDS wg programu Od piosenki do literki”:

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu przez 1,5 godziny. Spotkania będą odbywały się przez cały rok szkolny. Zajęcia mają formę grupową.
Zainteresowani terapią MDS rodzice mogą uzyskać informacje w PPP telefonicznie bądź bezpośrednio z panią mgr Magdaleną Kozera w godzinach konsultacji.

W PPP Łańcut terapię Metodą Dobrego Startu:

mgr Magdalena Kozera – pedagog
mgr Renata Strzępka – pedagog