Terapia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Standardy kwalifikacji do terapii wg metody ruchu rozwijającego Weroniki Wherborne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łańcucie

Metoda Ruchu Rozwijającego to metoda mająca na celu wspomaganie rozwoju
psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju.
System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania.

Podstawowe założenia metody to rozwijanie ruchem trzech aspektów:

  • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
  • świadomości przestrzeni i działania w niej,
  • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Warunki zakwalifikowania uczniów na terapię MRR:

  1. Zgłoszenie zapotrzebowania na ww. formę terapii przez placówkę przedszkole/szkołę podstawową.
  2. Spotkanie organizacyjne z rodzicami wyrażającymi zgodę na terapię.
  3. Pisemne zgody rodziców.
  4. Deklaracja udziału jednego z rodziców, dziadków, opiekunów prawnych lub starszego rodzeństwa do systematycznego udziału w sesjach MRR.
  5. W przypadku chorób neurologicznych, bądź też innych problemów zdrowotnych wymagane jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do podjęcia terapii MRR-go.

W PPP Łańcut terapię Metodą  Ruchu Rozwijającego Weroniki Wherborne prowadzą:

mgr Magdalena Kozera – pedagog