PANDEMICZNY CZAS CYFROWYCH UZALEŻNIEŃ. JAK ZADBAĆ O HIGIENĘ CYFROWĄ DZIECI I MŁODZIEŻY?

W dniu 25.05.2021 r. odbyła się Powiatowa Konferencja Szkoleniowa on-line na temat: PANDEMICZNY CZAS CYFROWYCH UZALEŻNIEŃ. JAK ZADBAĆ O HIGIENĘ CYFROWĄ DZIECI I MŁODZIEŻY?” Konferencja została zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łańcucie pod honorowym patronatem Starosty Łańcuckiego. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy ze szkół, przedszkoli i placówek powiatu łańcuckiego oraz zaproszeni goście.

Problematykę cyfrowych uzależnień oraz wskazówki, jak zadbać  o higienę cyfrową dzieci i młodzieży przedstawiły:  dr Małgorzata Sitarczyk – psycholog kliniczny, pedagog resocjalizacyjny, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, wieloletni wykładowca w UMCS, UAM, biegły sądowy w zakresie psychologii oraz mgr Sylwia Kuc – psycholog sądowo – penitencjarny, pedagog, socjaterapeuta.

Celem konferencji było pogłębienie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w obszarze podjętej problematyki,  co wpłynie na podniesienie jakości i efektywności działań pomocowych udzielanych dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.