INFORMACJE O ZASADACH PRACY PPP W OKRESIE PANDEMII

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Informujemy, że pracujemy stacjonarnie, jednak w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną w kraju sposób załatwienia wszelkich spraw w PPP należy ustalać telefonicznie:

 • Kontakt: 17 225 33 07 lub 508 848 576

Nie  przyjmujemy  klientów  nie  umówionych telefonicznie!

Wszelkie dokumenty należy dostarczać pocztą tradycyjną, mailową lub bezpośrednio do skrzynki podawczej w poradni

Adres: 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 3

E-mail: poradniapplancut@gmail.com

Druki dokumentów należy pobierać drogą elektroniczną: ppplancut.pl, zakładka: dokumenty dla rodziców, dokumenty dla nauczycieli

 • konsultacje prowadzone są stacjonarnie, telefonicznie, mailowo, poprzez e-porady oraz na platformach multimedialnych,
 • terapia i jej formy ustalane są przez prowadzącego w uzgodnieniu z rodzicem,
 • działalność diagnostyczna prowadzona jest w bezpośrednim kontakcie
  z dzieckiem,
 • działalność orzecznicza prowadzona jest zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem.

Godziny  konsultacji pracowników pedagogicznych PPP w Łańcucie
z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, rodzicami

Dzień tygodnia         Godziny konsultacji                    Nazwisko i imię / spacjalność
poniedziałek 11.00 – 12.00 mgr Szmit Anna – logopeda
poniedziałek 8.00 – 9.00 mgr Ożóg Kornelia – psycholog
poniedziałek 11.00 -12.00 mgr Strzępka Renata – pedagog
poniedziałek 12.00 -13.00 dr Aleksandra Mach – pedagog
wtorek 11.00 – 12.00 mgr Czapla Katarzyna – psycholog
wtorek 13.00 – 14.00 mgr Masłyk Maria – pedagog
środa 11.00 – 12.00 mgr Szal Bernadetta – pedagog,
doradca zawodowy
czwartek 9.00 – 11.00 dr Dolata Elżbieta – dyrektor Poradni, logopeda
czwartek 13.00 – 14.00 mgr Socha Elżbieta – logopeda, pedagog
czwartek 13.00 – 14.00 mgr Szeliga Karolina – psycholog
piątek 11.00 – 12.00 mgr Kozera Magdalena – pedagog
piątek 11.00 – 12.00 mgr Krzywonos Magdalena – psycholog
piątek 8.30 – 9.30 mgr Woźniak Joanna – psycholog

Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Poradni drogą e-mail:

 • E. Dolata – dyrektor PPP

dyrektorppplancut@gmail.com

 • M. Krzywonos – psycholog 

krzywonosppplancut@gmail.com

 • K. Czapla – psycholog

czaplappplancut@gmail.com

 • K. Oźóg – psycholog

ozogppplancut@gmail.com

 • K. Szeliga – psycholog

szeligappplancut@gmail.com

 • J. Woźniak – psycholog

wozniakppplancut@gmail.com

 • A. Szmit – logopeda

szmitppplancut@gmail.com

 • E. Socha – pedagog, logopeda

sochappplancut@gmail.com

 • R. Strzępka – pedagog

strzepkappplancut@gmail.com

 • M. Masłyk – pedagog 

maslykppplancut@gmail.com

 • M. Kozera – pedagog 

kozerappplancut@gmail.com

 • B. Szal – pedagog, doradca zawodowy

szalppplancut@gmail.com

 • A. Mach – pedagog

machppplancut@gmail.com

Procedury postępowania diagnostycznego:

 1. Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający pod kątem zasadności, pilności itp.
 2. Na diagnozę przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym (w momencie umawiania wizyty przeprowadzany jest telefonicznie wywiad epidemiczny, a w dniu wizyty, wypełniana jest ankieta aktualizacyjna w Poradni).
 3. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest informowany o zasadach obowiązujących podczas wizyty w poradni w związku z Covid – Niewyrażenie zgody na przedstawione warunki ( stosowanie środków ochronnych) jest równoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
 4. Dziecko umówione na badanie oraz jego rodzic/ opiekun mają obowiązek posiadać własne maseczki, jednorazowe rękawiczki. Dziecko musi mieć  własne przybory do  pisania ( 2 długopisy, ołówek, kredki), chusteczki higieniczne , wodę do picia.
 5. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.
 6. Dziecko umówione na wizytę w poradni pozostaje w gabinecie ze specjalistą. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku  dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności opiekuna. W takich sytuacjach należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości.
 7. Pracownik przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu dezynfekuje biurko, klawiaturę, pomoce diagnostyczne, itp.
 8. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami prowadzone są w formie uzgodnionej z rodzicem przez diagnostę (stacjonarnej, telefonicznej lub on-line).

Procedury prowadzenia terapii:

 1. Wnioski na terapię analizuje i umawia specjalista/ terapeuta pod kątem zasadności, pilności.
 2. Terapeuta ustala w porozumieniu z rodzicem odpowiednią formę terapii, harmonogram oraz szczegółowe zasady jej prowadzenia.
 3. Na terapię przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym ( informacja będzie  uzyskiwana telefonicznie w momencie umawiania na wizytę).
 4. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest informowany o zasadach obowiązujących podczas wizyty w poradni w związku z Covid – Niewyrażenie zgody na przedstawione warunki ( stosowanie środków ochronnych) jest równoznaczne z odmówieniem zgody na trapię w bezpośrednim kontakcie.
 5. Dziecko umówione na terapię oraz jego rodzic/ opiekun mają obowiązek posiadać własne maseczki, jednorazowe rękawiczki. Dziecko musi mieć  własne przybory do pisania ( długopis, ołówek, kredki), chusteczki higieniczne , wodę do picia.
 6. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.
 7. Dziecko umówione na wizytę w poradni pozostaje w gabinecie ze specjalistą. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku  dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności opiekuna. W takich sytuacjach należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości.
 8. Pracownik przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu dezynfekuje biurko, klawiaturę itp.
 9. Dobór pomocy do terapii uzależniony jest od możliwości późniejszego ich dezynfekowania.