APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

Drodzy Rodzice!

Stwórzmy  z dzieckiem „Apteczkę pierwszej pomocy emocjonalnej”

 Zapraszamy do włączenia się  w  aktywności  wspomagające

kondycję psychiczną i  dobrostan emocjonalny dzieci.

Szczegóły  w Kąciku dla Rodziców!