POWIATOWA KONFERENCJA SZKOLENIOWA NA TEMAT: KOREGULACJA – JAK POMÓC UCZNIOM PRZEŻYWAĆ TRUDNE EMOCJE ?

W dniu 17.05.2024 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Łańcucie odbyła się Powiatowa Konferencja Szkoleniowa na temat: Koregulacja – jak pomóc uczniom przeżywać trudne emocje? Konferencja została zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łańcucie pod honorowym patronatem Starosty Łańcuckiego. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy i nauczyciele ze szkół i placówek powiatu łańcuckiego oraz zaproszeni goście.

W ramach konferencji szkolenie przeprowadziła Pani mgr Maria Dekert – psychoterapeuta, interwent kryzysowy, terapeuta traumy, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej.

Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się o roli dorosłego w regulacji emocjonalnej dzieci i młodzieży, jak samemu nauczyć się regulować emocjonalnie, aby stanowić naturalną bazę koregulacji dla ucznia, po czym poznać, że prosta koregulacja  nie działa lub nie wystarczy i jakie rozwiązania w tej sytuacji są najskuteczniejsze?

Celem konferencji było pogłębienie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w obszarze podjętej problematyki,  co wpłynie na podniesienie jakości i efektywności działań pomocowych udzielanych dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom.

Podczas konferencji zostały również zaprezentowane książki z zakresu poruszanej tematyki ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie przez Panią mgr Ewę Chudzik – kierownika Filii Biblioteki w Łańcucie.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.