PODSTAWOWE ZASADY HIGIENY CYFROWEJ

Postępująca cyfryzacja wymaga podejmowania odpowiedzialnych kroków wychowawczych. Kształtowanie odpowiednich nawyków zapobiega niewłaściwemu używaniu i nadużywaniu nowych technologii. W budowaniu odpowiedzialności pomoże stworzenie domowego kodeksu higieny cyfrowej i stosowanie się do przedstawionych poniżej podstawowych zasad.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dla Rodziców „Jak stworzyć domowy kodeks higieny cyfrowej” dostępnym na naszej stronie internetowej i w zakładce “Kącik dla Rodziców” oraz z artykułem “Nadużywanie mediów cyfrowych” dostępnym w zakładce “Kącik dla Nauczycieli” .