KONFERENCJA ON-LINE

W dniu 23.03.2021 r. pracownicy pedagogiczni PPP w Łańcucie uczestniczyli w konferencji  on-line pt. “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w okresie pandemii” zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie we współpracy ze Szkołą Szpitalną w Rzeszowie. Wydarzenie poprowadziła Elżbieta Telesz dyrektor Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Prelegenci poprzez swoje wystąpienia podkreślili jak ważna jest rola dorosłych: rodziców, opiekunów, nauczycieli we wpieraniu dzieci i młodzieży podczas nauczania zdalnego w okresie pandemii.