Zapraszamy do współpracy !

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, uczniowie

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Poradni drogą e-mail:

 • E. Dolata – dyrektor PPP

dyrektorppplancut@gmail.com

 • M. Krzywonos – psycholog 

krzywonosppplancut@gmail.com

 • K. Czapla – psycholog

czaplappplancut@gmail.com

 • K. Oźóg – psycholog

ozogppplancut@gmail.com

 • K. Szeliga – psycholog

szeligappplancut@gmail.com

 • J. Woźniak – psycholog

wozniakppplancut@gmail.com

 • A. Szmit – logopeda

szmitppplancut@gmail.com

 • E. Socha – pedagog, logopeda

sochappplancut@gmail.com

 • R. Strzępka – pedagog

strzepkappplancut@gmail.com

 • M. Masłyk – pedagog 

maslykppplancut@gmail.com

 • M. Kozera – pedagog 

kozerappplancut@gmail.com

 • B. Szal – pedagog, doradca zawodowy

szalppplancut@gmail.com

 • A. Mach – pedagog

machppplancut@gmail.com