OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY W PPP W ŁAŃCUCIE

 

Od kwietnia 2022 roku w PPP w Łańcucie po przerwie rozpoczęły się zajęcia
z wczesnego wspomagania rozwoju w ramach programu „Za życiem”.
Specjaliści prowadzą terapie: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, Integracji Sensorycznej oraz fizjoterapię.
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem.