INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA – INFORMACJA!!!

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

Informujemy, że w ramach realizacji „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zwiększono dyżury psychologów na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej.

Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online.

W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego na platformie dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.

Szczegóły:Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (ko.rzeszow.pl)