SPOTKANIE OTWARTE DLA RODZICÓW ON-LINE- LINK DO POBRANIA

Drodzy Rodzice !

Już dziś 12.01.2023 r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie otwarte on-line pt. “GORSZY NASTRÓJ, CHANDRA, DÓŁ – CZY MOJE DZIECKO MA DEPRESJĘ?
organizowane przez naszą Poradnię.

Prowadząca: mgr Katarzyna Czapla – psycholog, trener BIOFEEDBACK, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem, socjoterapeuta.

Poniżej zamieszczamy link do udziału w spotkaniu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk0ODdmNzMtY2UwMi00ZDUyLTkwNjMtNGVkZjY0MDFkZDll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253c9fc7a-ca5e-4a85-94fa-a5b3ec4674c2%22%2c%22Oid%22%3a%22bc838b08-696f-4a0c-98e1-cd40153247e3%22%7d