SPOTKANIE OTWARTE DLA RODZICÓW ON-LINE- LINK DO POBRANIA

Drodzy Rodzice !

W dniu 24.11.2022 r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie otwarte on-line pt. “AUTYZM – CHARAKTERYSTYKA ZABURZENIA, WSKAZÓWKI DO PRACY Z DZIEĆMI” organizowane przez naszą Poradnię.

Prowadząca: mgr Bernadetta Szal

Poniżej zamieszczamy link do udziału w spotkaniu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JjOTI2NTUtYWZmNS00ZGUxLWE3MDYtOTAyM2MzYWM1ZmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253c9fc7a-ca5e-4a85-94fa-a5b3ec4674c2%22%2c%22Oid%22%3a%223f02c7c3-63f4-480d-a426-4cc4781a99c6%22%7d