TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Drodzy Rodzice!

Od marca br. oferta naszej Poradni została wzbogacona o nową formę terapii – zajęcia grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych.

Ich celem jest  rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci wycofanych, nieśmiałych, przejawiających trudności w interakcjach społecznych.

Podczas spotkań uczestnicy poznają i ćwiczą, za pomocą modelowania, wybrane umiejętności społeczne. Zajęcia odbywają się w małych grupach, w których pod opieką certyfikowanego trenera TUS dzieci uczą się m.in. budowania satysfakcjonujących relacji z innymi, umiejętności współpracy w grupie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także adekwatnej kontroli emocji i zachowań. Zajęcia oparte są na pracy warsztatowej mającej na celu jak najbardziej zaktywizować i zaangażować uczestników.

Serdecznie zapraszamy !