WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE – WOJNA W UKRAINIE – SPOTKANIE OTWARTE ONLINE DLA RODZICÓW- ZAPRASZAMY!

Drodzy Rodzice, Opiekunowie!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie zaprasza na bezpłatne spotkanie otwarte online, które odbędzie się na platformie Teams.

“JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O TYM TRUDNYM CZASIE.”

 21.03.2022 r. o godz. 16.00-17.30 !

Spotkanie poprowadzi: mgr Katarzyna Czapla – psycholog.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjE2MGFlODktNDA5NC00MTdkLTk2NjAtMWUyN2VhYTE4Yjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253c9fc7a-ca5e-4a85-94fa-a5b3ec4674c2%22%2c%22Oid%22%3a%22bc838b08-696f-4a0c-98e1-cd40153247e3%22%7d