UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD

Dnia 23.06.2021 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów:

  • VI  KONKURSU WIEDZY O ZAWODACH „ZAWÓD MOICH MARZEŃ”
  • KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO „MOJE ŻYCIE W CZASIE PANDEMII”

Nagrody wręczali: Barbara Pilawa-Kraus, Wicestarosta Łańcucki, dr hab. prof. UR Marta Uberman – zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Elżbieta Dolata – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie.

Serdecznie dziękujemy dzieciom, młodzieży, opiekunom, nauczycielom, a także pozostałym osobom, którzy przyczynili się do realizacji konkursów.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!