SPOTKANIE OTWARTE DLA RODZICÓW ON-LINE- LINK DO POBRANIA

Drodzy Rodzice ! Już dziś 12.01.2023 r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie otwarte on-line pt. “GORSZY NASTRÓJ, CHANDRA, DÓŁ – CZY MOJE DZIECKO MA DEPRESJĘ?” organizowane przez naszą Poradnię. Prowadząca: mgr Katarzyna Czapla – psycholog, trener BIOFEEDBACK, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem, socjoterapeuta. Poniżej zamieszczamy link do udziału w spotkaniu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk0ODdmNzMtY2UwMi00Czytaj więcej …

GRATULACJE !

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom i pracownikom oświaty corocznie zostają wręczone nagrody. Z naszej Poradni, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej zostały wyróżnione: – dr Elżbieta Dolata – dyrektor PPP w Łańcucie, która otrzymała nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty, – mgr Maria Masłyk – pedagog PPP w Łańcucie, która otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, – mgr Magdalena Krzywonos – psycholog PPP w Łańcucie, która otrzymała nagCzytaj więcej …