Dojrzałość szkolna

Dojrzałością szkolną określa się stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia różnych obowiązków szkolnych. Jest to gotowość i chęć wypełniania ich oraz taki poziom rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego, który pozwoli podołać wymaganiom, przystosować się do nowych warunków oraz zapewnić dobre samopoczucie w grupie rówieśniczej i osiąganie sukcesów.

Przygotowanie więc do szkoły polega na wytworzeniu określonych umiejętności, przyzwyczajeń i cech charakteru, na wszechstronnym rozwoju dziecka.

Dobry start w pierwszej klasie jest ogromnie ważny dla dalszej kariery szkolnej dziecka. Wpływa na ukształtowanie się pozytywnego stosunku do szkoły, do nauki szkolnej, do nauczycieli, a także na wyrobienie sobie przez dziecko dobrej pozycji w zespole.

Aby uniknąć późniejszych trosk i kłopotów, trzeba odpowiednio wcześniej zdać sobie sprawę z tego, jakie obowiązki podejmie dziecko w szkole i rozpocząć niezbędne przygotowania. Im wcześniej podejmiemy konieczne oddziaływania, tym większa szansa na osiągnięcie sukcesów dziecka w szkole. Dlatego też w ostatnim roku przed pójściem do szkoły musimy nasilić oddziaływania na dziecko w zakresie tych zdolności czy umiejętności, w których obserwuje się niedomagania.