ADHD

Definicja:

Zespół nadruchliwości psychoruchowej jest zaburzeniem psychicznym okresu dzieciństwa, prowadzącym do istotnego upośledzenia funkcjonowania oraz zwiększającym ryzyko wystąpienia innych zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia zachowania i nadużywanie substancji psychoaktywnych.

W polskim piśmiennictwie medycznym, na określenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci, używa się obecnie dwu nazw: amerykańskiej – Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, oraz europejskiej – Hyperkinetic Disorder, czyli zespół hiperkinetyczny lub zaburzenia hiperkinetyczne.

Charakterystyka dziecka nadpobudliwego:

BRAK KONCENTRACJI:

 • słucha nieuważnie,
 • nie jest w stanie skupić się na szczegółach,
 • łatwo się rozprasza pod wpływem zewnętrznych zdarzeń,
 • nie pamięta, co miało zrobić,
 • jest mało spostrzegawcze,
 • często buja w obłokach,
 • w środku zdania zapomina, o czym mówiło.

IMPULSYWNOŚĆ:

 • wyrywa się z odpowiedzią zanim zostanie zadane pytanie,
 • często przerywa innym,
 • podejmuje pochopne decyzje,
 • wydaje się agresywne, bo nie potrafi powstrzymywać się od natychmiastowego zaspokajania potrzeb,
 • łatwo, bez zastanowienia, akceptuje cudze pomysły.

NADMIERNA RUCHLIWOŚĆ:

 • nie jest w stanie usiedzieć na miejscu,
 • ma często nerwowe ruchy rąk albo nóg,
 • nie umie spokojnie bawić się ani odpoczywać,
 • często jest nadmiernie gadatliwe, hałaśliwe,
 • często robi rzeczy bardzo ryzykowne, nie umiejąc przewidzieć konsekwencji,
 • ma kłopoty z wieczornym zaśnięciem.

KŁOPOTY W RELACJACH Z DZIEĆMI:

 • ma zazwyczaj nie najlepszą pozycję w grupie, jest samotne,
 • nie umie przegrywać,
 • musi koncentrować na sobie uwagę,
 • jest zazwyczaj niepewne i nieśmiałe, ma złe zdanie na własny temat,
 • nie umie czekać na swoją kolej.

Rozpoznanie:

Rozpoznanie ADHD jest trudne, ponieważ prawie całkowicie opiera się na obserwacji dziecka. Diagnostyka w kierunku ADHD powinna obejmować:

 1. informacje zebrane od rodziców na temat rozwoju dziecka i obecnego jego zachowania,
 2. informacje uzyskane od nauczyciela na temat zachowania dziecka w szkole lub w przedszkolu,
 3. badanie pediatryczne,
 4. badanie neurologiczne i EEG,
 5. obserwację zachowania dziecka,
 6. rozmowę z dzieckiem,
 7. ocenę nasilenia problemu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi oraz zachowań problemowych przy pomocy skali kwestionariuszy diagnostycznych,
 8. ocenę aktywności ruchowej dziecka,
 9. badanie psychologiczne,
 10. ocenę ilorazu inteligencji.

Typowe zachowania dzieci z ADHD:

 • stale wierci się na krześle
 • macha rękami i nogami
 • raczej biega niż chodzi
 • ma kłopoty z pójściem spać
 • ma kłopoty z zaśnięciem
 • ma koszmary lub lęki nocne
 • jest bardzo gadatliwe
 • łatwo i często denerwuje się
 • biega po całym domu
 • psoci w szkole lub w domu
 • dokucza innym dzieciom
 • nieumyślnie psuje różne rzeczy
 • ulega częstym urazom i wypadkom
 • na krótko się koncentruje
 • łatwo się rozprasza
 • źle zapamiętuje szczegóły
 • jest mniej poważane od rówieśników
 • często gubi lub zapomina rzeczy
 • nie znosi zmian
 • wtrąca się do rozmowy dorosłych
 • nie czeka na swoją kolej
 • trudno przewidzieć, co zrobi
 • łatwo się zniechęca
 • łatwo się denerwuje
 • chce natychmiastowej pochwały
 • wydaje się, że nie słucha
 • nie kończy czynności
 • ma kłopoty z przestrzeganiem zasad
 • wszystko je rozprasza
 • jest nadwrażliwe na dźwięki
 • wszystkiego musi dotknąć
 • bywa agresywne
 • łatwo się potyka
 • wpada na różne przedmioty
 • nie potrafi się skupić na jednym
 • śni na jawie
 • nie przepisuje dokładnie z tablicy
 • ma kłopoty z planowaniem
 • nie kończy rozpoczętych zadań
 • nie przewiduje niebezpieczeństw
 • stara się przewodzić w grupie
 • ma wieczny bałagan wokół siebie.