Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni

Dla starszych uczniów
Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni – samodzielna praca starszych uczniów

opracowanie: prof. dr Marta Bogdanowicz

Przygotowanie.

 1. Załóż zeszyt do ćwiczeń ortograficznych.
 2. Powtórz i utrwal zasady pisowni.
 3. Na końcu zeszytu załóż „Słowniczek Trudnych Wyrazów”

Pisanie z pamięci – co dzień.

 1. Przeczytaj uważnie wybrane przez siebie, lub wskazany przez nauczyciela fragment tekstu (około 5 zdań niezbyt długich, po około 5 wyrazów w zdaniu).
 2. Przeczytaj pierwsze zdanie zapamiętując tekst i pisownię wyrazów: uzasadnij pisownię trudnych wyrazów.
 3. Powiedz tekst z pamięci.
 4. Przeczytaj powtórnie zadanie sprawdzając, czy dobrze zapamiętałeś.
 5. Napisz tekst z pamięci.
 6. Sprawdź zapis i nanieś poprawki.
 7. Porównaj zapis ze zdaniem wzorcowym i nanieś poprawki.
 8. Zakryj zdanie wzorcowe i napisane.
 9. Napisz powtórnie to samo zdanie.
 10. Sprawdź zapis.

Poprawa błędów.

 1. Wpisz wyrazy, w których popełniłeś błędy i uzasadnij poprawną pisownię.
 2. Wyrazy te zastosuj w krzyżówce, ułóż z nimi zdania, utwórz rodzinę wyrazów pokrewnych, wykonaj ćwiczenie utrwalające pisownię (bibliografia).
 3. Wpisz je do „Słownika Trudnych Wyrazów” (na końcu zeszytu).

Sprawdzian co tydzień.

 1. Pracuj codziennie, zapisując datę przy wykonywanych ćwiczeniach.
 2. Po tygodniu ćwiczeń poproś kogoś, aby podyktował Ci zadania, które codziennie pisałeś.
 3. Sprawdź, o ile błędów mniej zrobiłeś niż poprzednio i popraw je (wg wzoru).

W każdym tygodniu ćwiczeń pokaż zeszyt nauczy.